Партньори

Bekuplast

Най големия производител в Германия на каси и боксове за индустрията. Фирмата разполага с над 1000 собствени шприц форми за различни модели и размери изделия. http://www.bekuplast.com

Becker

http://www.becker.com.pl

Congost

Лидер в производството на пластмасови изделия в Испания. Работи и развива много разнообразна гама изделия. http://www.congost.com/EN/home.html

Capp-Plast

Най- големият в Италия и един от най- големите в Европа производители на пластмасови бокс палети и вани за индустрията. http://www.capp-plast.com

Inter Construction

Млада и бързо развиваща се фирма от Македония. Предлага богата гама от изделия за водопроводи, шахти, канализация, кофи и контейнери за смет. https://inter-construction.com.mk

Formoplast

Най- старият производител на Балканския полуостров за производство на пластмасови изделия за вътрешния пазар, като каси, касети, домакински изделия, диализатори, технически части със собствени шприц форми. Фирмата е специализирана в производството на едрогабаритни инструменти и шприц форми, матрици за твърди пластмасови опаковки. http://www.formoplastbg.com/indexb.htm