Създадената през 2007г. компания “ ЛОББИ БЪЛГАРИЯ ”